Varför behöver vi medierna och vilken funktion fyller de i våra liv. Mycket av mediautvecklingen, i världen, bedrivs av våra behov. Tillexempel vilken funktion fyller skvaller? Vilka funktioner fyller medier för människor? Det viktigaste för mediabranschen och de personer som vill vara en del av kommunikationssystemet är att förstå varför människor drivs av att kommunicera och vad kommunikationen tillfredställer för behov.

Kommunikation

Människan har huvudsakliga behov av att kommunicera. Oavsett om där finns tillgång till media eller inte. Detta behov har funnits sedan vi blev människor. Kommunikation är en social funktion som betyder att vi utbyter meningar med varandra på ett djupare sätt än vad exempelvis djur gör då de endast reagerar på situationen som uppkommer och därav varnar för fara eller signalerar att det finns föda. Trots att vi vill påpeka aporna som rätt människolika kan inte ens de kommunicera på den nivå vi människor gör. Olika arter har trettiotal olika läten för att meddela dock inte den kommunikationen som överskrider situationen de befinner sig i. De kan tillexempel inte berätta för varandra varför och hur de gör olika saker utan de lär sig främst av de äldre och mer erfarna djuren i flocken.


kommuniktation

Utveckling

Människans kommunikation, genom vårt språk, gör att vi och vårt samhälle utvecklas eftersom att vi, genom vår kommunikation, kan lära varandra om erfarenheter och på detta sätt förändra och kanske förbättra liv. Arbetsmetoder och verktyg utvecklades visserligen långt innan dagens kommunikationsmöjligheter. Likt schimpansen har vi alltid kunnat imitera och lära utav andra. Forskarna anser därför att det i grunden finns en annan funktion än det lärande och den utvecklingen vi har idag som ger upphov till vårt behov av att kommunicera.

Skvaller

Om vi återgår till vad skvaller tillfredställer oss med. Skvaller är ett sorts utbyte av erfarenhet om vad andra gör och i de främsta fallen handlar det om kända personer. Även detta säger många är ett sätt för individer att skapa kontakter och kunskaper för att kunna förbättra sina liv. Exempelvis skvaller om en känd person i USA som lever ett hälsosamt liv och ger ut sina tips om hur hon håller sig ”fit” och hur hon hittar orken i vardagslivet. Därefter läser tusentals unga och gamla detta och lär sig att använda sig av dessa tips. Vilket leder till att förbättra andra människors liv.

Nyheter

Nyhetsmedia är också ett sätt för världen att genom TV, radio, dator,mobil mm. tala om för varandra vad som händer i ett annat land eller en annan stad. Innan nyheterna fanns på bild kunde vi som bodde på andra sidan jordklotet endast höra vad som pågick. Vi fick ingen uppfattning om hur det i verkligheten såg ut, utan vi hörde endast information vilket gjorde att vi som inte blev drabbade inte heller påverkades. Idag går nyheterna på TV:n varje dag och kväll och ger alla tittare en blick över hur det ser ut i andra länder där det pågår krig och annat elände. På detta sätt påverkar media oss att tycka och tänka, att hjälpa och stötta andra länder. Därmed har fonder och organisationer startat för att hjälpa drabbade och därmed förbättra människors liv.

Sociala medier

Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram ger ungdomar samt äldre målgrupper en chans att hålla kontakten oberoende på hur långt ifrån personerna ifråga bor från varandra. Det ger ungdomar en chans att finna nya vänner i andra världsdelar och det ger den äldre målgruppen en chans att kanske hålla kontakt med sina barn och barnbarn som bor i ett annat land exempelvis. Media finns där för att uppfylla de behov vi nästintill kräver i dagens samhälle. Dock har media även givit upphov till sämre faktum. Tillexempel den verkliga sociala världen där vi öga mot öga har en konversation har minskat hos exempelvis unga då de hellre för en konversation i en chatt med sina vänner. Mobiler kan du se i varje hand när du befinner dig på ett fik. Borta i hörnet sitter ett par som båda har mobilerna uppe och twittrar till sina följare hur ”mysigt de har med sin kära”. Eller borta i andra hörnet där ett gäng sitter med sina mobiler och tar kort på sitt kaffe och sitt fika för att sen föra över det på ett socialt medie för att visa sina andra vänner hur gott man har det. Media har blivit ett visst störningsmoment för människan samtidigt som det har medfört många bra faktorer.

Läromedel

Med media har vi även fått fler och bättre läromedel i skolorna där elever enklare har tillgång till sina arbeten och snabbare kan komma i kontakt med sina lärare samt handledare. Dock har det även medfört att elever enklare klickar sig vidare till andra sidor under lektionstid då de får fler frestelser och leder till att elever får sämre betyg då de inte slutför uppgifter eller följer med på genomgångar.

Frågan är därför svår att svara på, vad har media för funktioner och är de positiva eller negativa?