Från klipp till färdig film

On januari 18, 2015, in Film, Redigering, by admin

Klippning av film och redigering av video är en skapande process. I din egen takt sätter du samman ditt filmmaterial till en färdig produkt. Du kan alltid bestämma själv om du vill ha en speciell rytm, fart eller känsla endast genom klippningar och effekter. 

 Ett bra tips kan vara är att låta någon annan titta igenom din färdig klippta film då man lätt kan bli blind för sina egna fel när man väl sitter där och klipper. Personen som tittar igenom den har mycket lättare att uppfatta små slarviga fel som enkelt går att justera. Därför är det viktigt att du alltid sparar dina originalklipp för att minska risken för att ta bort något du senare kommer att behöva för att rätta till ett fel.

Bildväxlingar

Raka klipp

Det vanligaste sättet att växla bild på är raka klipp. Denna växling bör komma med variation för att inte råka tappa publikens intresse. Raka klipp ger ny information som hänger samman med den förgående bilden. Undvik att klippa mellan för lika bilder för att inte riskera att få motivet att se ut som att det hoppar till. ”jump-cut” som det kallas.

Övertoning

Övertoning är när bilderna flyter samman och kanske byter information i nästa bild helt. Långsamma övertoningar ger en lugn känsla och används ofta vid harmoniska klippningar eller vid mer känslosamma. Tillexempel skulle det vara mycket konstigt om det dök upp en harmonisk övertoning i en actionfylld scen.

Övertoningar används ibland för att maskera s.k. ”jump-cuts”. Snabba/korta övertoningar uppfattar ögat som ett klipp dock ett mjukt sådant.

Upp- och nedtoningar

Dessa toningar visar ofta på ett hopp i tiden exempelvis när det blir en ny dag i nästa bild. Nedtoning, även kallat fade, gör att bilden gradvis blir mörkare tills den är helt svart. Upptoning är precis tvärtom. Dessa har en effekt som bromsar upp berättandet.

Trick

Trick som att få bilden att snurra eller rulla in i en annan bild är oftast till ingen nytta och är inte heller någon effekt du borde använda mycket. Vissa effekter kan användas för att förstärka en händelse men det är mycket sällan det händer att man lägger dit denna effekt. Däremot kan det hända att man använder det i en presentations film av bilder eller text för att inte tråka ut publiken.

Kreativitet

Det är ett kreativt arbeta att klippa film och fantasin måste flöda dock finns det grundregler som är ett måste att följa för att inte misslyckas. Exempel: Du visar ett hus på en gata,klipper, till ett vardagsrummet -här kommer tittarna att uppleva att de befinner sig i det huset du visade i tidigare bild. Bilder som kommer efter varandra hör alltid ihop om det inte finns en tydlighet att de inte gör det. Om en bil kör i full fart i bild och du därefter visar en stor mur kommer publiken direkt tro att bilen kommer att köra in i muren.

 

Delade tagningar

Delade tagningar är när man klipper mellan olika motiv i samma tagning tillexempel mellan tre personer som talar och så är ena bilden på två personer och nästa på den tredje.

Parallella handlingar

Detta betyder att det är två handlingar som sker samtidigt men växelklipps. Vilket innebär att handlingarna har något med varandra att göra. Genom att visa en bild som kör till höger och en som kör till vänster upplevs som att de kör mot varandra. Om man därefter visar att de kör mot olika destinationer får man in en komisk känsla.

Att tänka på

 • Klipp när motivet rör sig i bild.
 • Undvik att klippa i kamerarörelser.
 • Undvik att klippa mellan alltför lika bilder, ett så kallat jump-cut, då det ser ut som om motivet hoppar till.
 • Variera bildutsnitt och kameravinkel.
 • Tänk på bildavsökningen, ligger motivet rätt i bild?
 • Tänk också på blick- och rörelseriktningar, tittar personerna på varandra vid dialog?
 • Ta alltid utförliga anteckningar under inspelning så att skådespelarna har rätt kläder i rätt tagningar etc.

Tips vid klippningen

 • Ta alltid många och olika klipp på motivet för att undvika att inte ha tillräckligt med material och inte får rätt längd och tempo.
 • Ta många olika bilder, närbild , helbild, halvbild osv. Det ger dig större möjligheter att göra filmen intressant eller spännande.
 • Ändra vinklar och bildutsnitt för att lättare få en variation och bättre klipp. Två för lika klipp kan som sagt ge en ”jump-cut”
 • Ha några sekunder innan och efter tagning innan du klickar av kameran för att undvika kamerarörelser.
 • Låt dialogen mellan skådespelarna ha lite mellanrum för att ge dig en möjlighet att kunna klippa och klistra mellan dialogerna. Se även till att det är riktigt tyst i bakgrunden. Bakgrundsljud läggs till efteråt.
 • Kamerarörelser kan vara en häftig effekt dock kan en bra idé vara att ta statiska bilder också ifall att bilderna i rörelse inte alls skulle bli bra.
 • Du kan alltid använda musik för att hitta rytm i ditt klippande. Att klippa en actionfilm kan vara svårt om du lyssnar på en romantisk eller sorglig låt. Bättre att lyssna på någon låt som sätter dig i känsla och som ger dig ännu mer kreativitet för att hitta det där lilla extra.

Att filma

On januari 17, 2015, in Film, by admin

Att filma

En av de största delarna av inspelningsarbetet handlar om att analysera din omgivning och miljön. Vilket ljus det finns i utrymmet, hur mycket ljus och vilket håll det kommer ifrån? Hur ska du ställa kameran förhållandevis till ljuset, objektet och bakgrunden? Hur ska du exponera din bild så att det som är viktigt i bilden blir rätt exponerat? Hur gör du bilden skarp? Som om dessa frågor inte vore tillräckliga att bekymra sig över har vi även frågan om det estetiska perspektivet. Hur ska du filma för att få fram det budskap du vill visa med filmen?movie-camera-309978_640

Föreställ dig en filminspelning

För att lära dig dessa frågor kan du träna utan att ens ha en kamera till hands. Tillexempel när du sitter på ett kafé eller i ett bibliotek kan du roa dig med att titta dig omkring och föreställa dig att du ska spela in en film här. Analysera vart ljuset kommer ifrån och vad ljuskällan är för något. Kom fram till om det är solen eller lampan som lyser upp omgivningen eller om det är ett blandat ljus. Vart ska jag ställa och hur ska jag ställa min kamera på denna plats?

Processer

På detta sätt kan du närma dig bildkompositionen. Livet består av oändliga processer. Dessa processer ger ypperliga tillfällen att träna sin känsla för komposition. Nästa gång du är hemma eller hos en bekant och någon gör något alldeles vardagligt, som att koka kaffe, följ med. Försöka att se och splittra processen i enskilda bilder percis som du gör med en film som du ska klippa ihop till en scen.

Tillexempel:

Helbild: människa står i köket
Närbild: hand som öppnar en skåpdörr och tar ut ett paket kaffe
Närbild: ansikte framifrån
Halvbild: bakifrån där man ser personen måtta upp kaffe i filtret
Närbild: ansikte framifrån osv.
film-161952_640

När du gjort detta och du nu inser att du förstått hur du ska bygga upp en film med hjälp av olika kompositioner och processer kan du nu pröva själv! Då är det viktigt att göra en slags ”mindmap” och kanske ett manus. Ska du endast göra det improviserat utan skådespel är inte manus något måste men gör att göra en film kräver en mindmap och en tanke bakom.

 Tips

a) Först måste du veta var och i vilka förhållande(omgivnings analys) du kommer att spela in ditt material i.

b) Veta vad din story är och vad du vill få ut med din film. Därmed vet du vilka bilder du behöver för ditt inslag.

c) Vem producerar du för? Dig själv eller ett företag?

Att filma kräver att du tänker efter. Desto mer du tänker och sätter dig in i situationen under filminspelningen desto enklare kommer du ha att få fram ditt budskap och för att få fram ett otroligt resultat som du och kanske din kommande kund är nöjd med.

Tagged with: